quyền riêng tư và cookie

1. CHUNG

ComWales Limited cùng với bất kỳ công ty thuộc nhóm nào (“chúng tôi” “chúng tôi” “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Vì mục đích của luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu và chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679 và luật quốc gia liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu quan điểm và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó.

2. TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

2.1 Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân về bạn trong các trường hợp sau:

2.1.1 khi bạn hoàn thành các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi (“Trang web”). Điều này bao gồm tên, địa chỉ, email và số điện thoại của bạn, được cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng Trang web của chúng tôi, nơi bạn yêu cầu chúng tôi liên hệ với bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi, đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi hoặc đăng ký / yêu cầu hàng hóa của chúng tôi Và dịch vụ;

2.1.2 bất cứ khi nào bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi khi báo cáo sự cố với Trang web của chúng tôi, khiếu nại, thực hiện một cuộc điều tra hoặc liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ về sự tương ứng đó;

2.1.3 chi tiết về các lượt truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác, cho dù điều này là bắt buộc cho mục đích thanh toán của chúng tôi hay nói cách khác, và các tài nguyên mà bạn truy cập (xem phần 2.2.2 trên Cookies bên dưới); và

2.1.4 bất cứ khi nào bạn tiết lộ thông tin của bạn cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập thông tin từ bạn theo bất kỳ cách nào khác, thông qua Trang web của chúng tôi.

2.2 Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu theo các cách sau:

Địa chỉ IP

2.2.1 Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm cả địa chỉ Giao thức Internet của bạn nếu có, vì lý do chống gian lận. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hệ điều hành và loại trình duyệt của thiết bị của bạn, để quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động và mẫu duyệt web của người dùng của chúng tôi và không xác định bất kỳ cá nhân nào.

Cookie

2.2.2 Trang web của chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự để phân biệt bạn với những người dùng khác trên Trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn duyệt Trang web của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện Trang web của mình. Để biết thông tin chi tiết về cookie chúng tôi sử dụng và mục đích sử dụng chúng, hãy xem Chính sách cookie của chúng tôi.

2.3 Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi để:

2.3.1 cung cấp cho bạn thông tin hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi;

2.3.2 cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Trang web của chúng tôi, khi bạn chọn làm như vậy;

2.3.3 đảm bảo rằng nội dung từ Trang web của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho thiết bị của bạn;

2.3.4 cải thiện Trang web và dịch vụ của chúng tôi;

2.3.5 xử lý và giải quyết mọi khiếu nại hoặc thắc mắc của bạn; và

2.3.6 liên hệ với bạn cho các mục đích tiếp thị nơi bạn đã đăng ký những mục này (xem phần 6 để biết thêm chi tiết).

Liên kết trang web

Trang web của chúng tôi đôi khi có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số các trang web này, các trang web đó sẽ áp dụng các điều khoản khác nhau cho việc thu thập và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với các chính sách này. Khi bạn rời khỏi Trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo / chính sách về quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

3. KHÁCH HÀNG

3.1 Chúng tôi sẽ thu thập các chi tiết như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn khi bạn đặt hàng hoặc dịch vụ từ chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi hoặc các trang web truyền thông xã hội được liên kết / các trang web đối tác bên thứ ba khác. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để xử lý đơn đặt hàng của bạn và tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi.

3.2 Để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức dịch vụ bưu chính để hỗ trợ việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn đã đặt hàng; điều này có thể bao gồm các đối tác EDI, người giao hàng bên thứ ba hoặc nhà cung cấp bảo hành.

3.3 Chúng tôi cũng có thể quảng cáo phản hồi của bạn trên trang web và tài liệu tiếp thị của chúng tôi (có thể có được sự đồng ý trước của bạn khi cần thiết);

3.4 Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là chúng tôi yêu cầu điều này để cung cấp cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ được đặt hàng từ chúng tôi và trong khoảng thời gian 6 năm sau đó. Nơi bạn đã đăng ký để nhận thư từ tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian được mô tả trong phần 6 bên dưới.

4. NHÀ CUNG CẤP

Chúng tôi sẽ thu thập các chi tiết như tên nhân viên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn để liên hệ với bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ được đặt hàng với bạn, để đặt hàng thêm và trả tiền cho bạn cho hàng hóa và / hoặc dịch vụ được cung cấp. Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân trong 6 năm nữa để được cung cấp hàng hóa / dịch vụ.

5. NẾU BẠN KHÔNG THỂ CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc theo các điều khoản trong hợp đồng chúng tôi có với bạn và bạn không cung cấp dữ liệu khi được yêu cầu, chúng tôi không thể thực hiện hợp đồng mà chúng tôi có hoặc đang cố gắng ký kết với bạn (ví dụ để cung cấp cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có với chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu đây là trường hợp tại thời điểm đó.

6. TIẾP THỊ

6.1 Ngoài các cách sử dụng được mô tả trong các phần 2-4 ở trên, nơi bạn cho biết bạn muốn nhận thư từ tiếp thị từ chúng tôi, đăng ký danh sách gửi thư hoặc bản tin của chúng tôi, tham gia bất kỳ cuộc thi nào của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết của bạn tại các sự kiện kết nối mạng , chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hàng hóa, dịch vụ, cập nhật kinh doanh và sự kiện mà chúng tôi nghĩ có thể quan tâm.

6.2 Bạn có quyền từ chối nhận thông tin chi tiết trong phần 6.1 bất cứ lúc nào. Để từ chối nhận thông tin đó, bạn có thể:

6.2.1 đánh dấu vào ô có liên quan nằm ở dạng mà chúng tôi thu thập thông tin của bạn;

6.2.2 nhấp vào nút hủy đăng ký có trong bất kỳ giao tiếp nào nhận được; hoặc là

6.2.3 gửi email cho chúng tôi tại DPO@comwales.co.uk hoặc gọi cho chúng tôi trên máy lẻ. 5032 cung cấp cho chúng tôi tên và chi tiết liên lạc của bạn.

6.3 Nơi bạn đã đăng ký để nhận thư từ tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân 3 năm kể từ lần cuối bạn tương tác với chúng tôi.

6.4 Thỉnh thoảng chúng tôi có thể tiếp thị thay mặt cho các công ty khác, ví dụ bằng cách thêm các biểu ngữ vào các trang web của chúng tôi. Nhấp vào các liên kết này sẽ đưa bạn đến trang web của bên thứ ba, nơi bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của họ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý trước của bạn.

7. GIÁM SÁT VÀ GHI

Chúng tôi có thể theo dõi và ghi lại các liên lạc với bạn (như liên lạc qua điện thoại và email) cho mục đích đào tạo, phòng chống gian lận và tuân thủ. Chúng tôi cũng có camera quan sát và ghi âm được lắp đặt trong cơ sở của chúng tôi cho mục đích phòng chống tội phạm và vì lý do sức khỏe và an toàn. Vui lòng liên hệ dpo@comwales.co.uk để biết chi tiết về thời gian chúng tôi lưu trữ thông tin này trong bao lâu.

8. CHẾ BIẾN TỰ ĐỘNG

8.1 Thỉnh thoảng chúng tôi có thể tham khảo ý kiến ​​của các tổ chức tiếp thị bên thứ ba, những người sử dụng xử lý tự động dữ liệu cá nhân ẩn danh để đưa ra khuyến nghị về hành vi mua hàng của người tiêu dùng kinh tế hoặc có thể dự đoán được. Chúng tôi không đưa ra quyết định ảnh hưởng đến một cá nhân hoàn toàn dựa trên các hoạt động xử lý tự động.

8.2 Chúng tôi thỉnh thoảng thực hiện kiểm tra tín dụng đối với khách hàng:

8.2.1 để chúng tôi có thể đưa ra quyết định tín dụng về bạn; và

8.2.2 để ngăn chặn gian lận và rửa tiền.

8.3 Tìm kiếm của chúng tôi có thể được ghi lại trong hồ sơ của cơ quan tham chiếu tín dụng.

8.4 Nếu tiếp tục thực hiện kiểm tra tín dụng mà bạn nhận được điểm tín dụng thấp, chúng tôi có quyền không cung cấp cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ về tín dụng và / hoặc yêu cầu thanh toán trả trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ bạn muốn mua. Trong trường hợp này, một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

8.5 Nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác và chúng tôi nghi ngờ có gian lận, chúng tôi sẽ ghi lại thông tin này. nếu bạn muốn xem hồ sơ tín dụng của mình, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi, người sẽ cung cấp cho bạn chi tiết liên hệ của Cơ quan tín dụng được sử dụng.

9. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ CHẾ BIẾN SỐ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

9.1 Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép chúng tôi. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

9.1.1 để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi ký kết với bạn;

9.1.2 khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định mà chúng tôi phải tuân theo;

9.1.3 khi cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn; và

9.1.4 cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi (như được mô tả trong chính sách này) và lợi ích và quyền cơ bản của bạn không ghi đè lên các lợi ích này.

9.2 ComWales rõ ràng dựa trên cơ sở lợi ích hợp pháp khi xử lý dữ liệu theo các cách sau. Cơ sở này được cân bằng với quyền và lợi ích của bạn và không ghi đè quyền phản đối của bạn.

9.2.1 ComWales có thể cung cấp địa chỉ email cho các đối tác thực hiện và chuyển phát nhanh để cải thiện dịch vụ chuyển phát gói hàng.

9.2.2 ComWales có thể giám sát việc mở email tiếp thị để cải thiện dịch vụ cung cấp thông tin tiếp thị.

9.2.3 ComWales có thể liên hệ với khách hàng với các chi tiết về hàng hóa mà khách hàng đã chuẩn bị để mua hàng khi việc mua hàng không hoàn thành thành công để cải thiện dịch vụ mua hàng.

10. CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHO CÁC BÊN THỨ BA

10.1 Ngoài các bên thứ ba được đề cập ở trên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi như sau:

10.1.1 cho các nhân viên để tạo điều kiện cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn;

10.1.2 cho các đơn vị liên kết của chúng tôi để hỗ trợ quản trị nội bộ;

10.1.3 Nhà cung cấp phần mềm CNTT lưu trữ trang web của chúng tôi và lưu trữ dữ liệu thay mặt chúng tôi;

10.1.4 cố vấn chuyên nghiệp bao gồm tư vấn, luật sư, nhân viên ngân hàng và công ty bảo hiểm cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ tư vấn, ngân hàng, pháp lý, bảo hiểm và kế toán;

10.1.5 Doanh thu và Hải quan, cơ quan quản lý và các cơ quan chức năng khác yêu cầu báo cáo các hoạt động xử lý trong một số trường hợp nhất định; và

10.1.6 bên thứ ba mà chúng tôi có thể chọn bán, chuyển nhượng hoặc hợp nhất các bộ phận của doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể tìm cách mua lại doanh nghiệp khác hoặc hợp nhất với họ. Nếu thay đổi xảy ra với doanh nghiệp của chúng tôi thì chủ sở hữu mới của tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn giống như quy định trong chính sách bảo mật này.

10.2 Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho cảnh sát, cơ quan quản lý, cố vấn pháp lý hoặc bên thứ ba tương tự nơi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc để thực thi hoặc áp dụng trang web của chúng tôi các điều khoản và điều kiện và các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của khách hàng hoặc của chúng tôi. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

10.3 Chúng tôi sẽ không bán hoặc phân phối dữ liệu cá nhân cho các tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bạn.

11. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CROSS-BORDER

11.1 Khi được luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến Hoa Kỳ và các khu vực tài phán khác ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu ('EEA') cho các mục đích được nêu trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi đã thực hiện các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt với các tổ chức đó cùng với việc sử dụng các công ty là người tham gia Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu.

12. Bảo mật dữ liệu

12.1 Trường hợp chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định trên Trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất cứ ai.

Thật không may, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin của bạn được truyền đến Trang web của chúng tôi; bất kỳ truyền tải là nguy cơ của riêng bạn.

12.3 Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được chia sẻ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp vật lý, kỹ thuật và tổ chức phù hợp được thiết kế để bảo mật thông tin của bạn khỏi mất mát do vô tình và truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cho những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh hợp pháp cho quyền truy cập đó.

13. TIẾP CẬN, CẬP NHẬT, XÓA VÀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

13.1 Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn là chính xác và hiện hành. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn thay đổi.

13.2 Pháp luật bảo vệ dữ liệu cho bạn quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nơi điều này đã được cung cấp. Bạn cũng có quyền truy cập thông tin nắm giữ về bạn và để điều này được cung cấp ở dạng dễ hiểu. Nếu bạn muốn có một bản sao của một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email đến DPO@comwales.co.uk. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có quyền tính phí hợp lý để thực hiện theo yêu cầu của bạn.

13.3 Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện như sau:

13.3.1 cập nhật hoặc sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn cảm thấy điều này không chính xác;

13.3.2 xóa hoàn toàn dữ liệu cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi;

13.3.3 gửi cho bạn các bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng thường được sử dụng và chuyển thông tin của bạn cho một thực thể khác nơi bạn đã cung cấp thông tin này cho chúng tôi và chúng tôi xử lý dữ liệu này với sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện hợp đồng; hoặc là

13.3.4 hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

13.4 Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính và quyền truy cập của bạn và cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn hoặc thực hiện các thay đổi bạn yêu cầu. Pháp luật bảo vệ dữ liệu có thể cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi từ chối cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số hoặc tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn hoặc tuân thủ mọi yêu cầu được đưa ra theo các quyền của bạn nêu trên. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xử lý bất kỳ yêu cầu nào khác mà chúng tôi nhận được, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do tại sao, tuân theo bất kỳ hạn chế pháp lý hoặc quy định nào.

13.5 Vui lòng gửi bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến vấn đề trên đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại DPO@comwales.co.uk chỉ định tên của bạn và hành động bạn muốn chúng tôi thực hiện.

14. QUYỀN ĐỒNG Ý

Trường hợp bạn đã đồng ý thu thập, xử lý và chuyển dữ liệu cá nhân của mình, bạn có quyền hợp pháp để rút lại sự đồng ý của bạn trong một số trường hợp nhất định. Để rút lại sự đồng ý của bạn, nếu có, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại DPO@Comwales.co.uk

15. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào và mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ được đăng trên trang này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách chúng tôi thu thập, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi muốn sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập trước đó của bạn cho các mục đích khác với những mục đích chúng tôi đã thông báo cho bạn tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo và, theo yêu cầu của pháp luật, hãy tìm kiếm sự đồng ý của bạn, trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích mới hoặc không liên quan. Chúng tôi có thể xử lý cá nhân của bạn mà không có kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của bạn khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định hiện hành.

16. LIÊN HỆ

Chúng tôi đã chỉ định một Nhân viên bảo vệ dữ liệu để giám sát việc tuân thủ chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách này hoặc cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại DPO@Comwales.co.uk. Điều này ngoài quyền được liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào bạn nêu ra tại https://ico.org.uk/global/contact-us/Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 2018 năm XNUMX.

 

Anh ngữTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng ÝBồ Đào Nhangười NgaTiếng Tây Ban Nha