ComWales Telecoms Điều khoản và Điều kiện

ComWales Ltd Điều khoản của Telecoms

Các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho các sản phẩm sau:

  • Lên đến 8 băng thông rộng
  • Lên đến 24 băng thông rộng
  • Băng thông rộng 40/10
  • Băng thông rộng 80/20 sợi quang
  • Sản phẩm băng thông rộng kinh doanh
  • VOIP
  • Các cuộc gọi và đường dây

Điều khoản & Điều kiện Chung

Điều khoản & Điều kiện Viễn thông Chung

Áp dụng cho các sản phẩm băng thông rộng và cố định của chúng tôi

Tải về

Điều khoản băng thông rộng kinh doanh

Điều khoản băng thông rộng của ComWales

Các Điều khoản Băng thông rộng cấp Doanh nghiệp này bổ sung cho Điều khoản Chung và áp dụng cho các sản phẩm Băng thông rộng.

Tải về

Điện thoại di động

Cuộc gọi di động và quốc tế

Bảng giá áp dụng cho Đề xuất điện thoại cố định của chúng tôi

Tải về

Anh ngữTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng ÝBồ Đào Nhangười NgaTiếng Tây Ban Nha